Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Pozvánka

Pozvánka pre deti

Mesiac úcty k starším

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI - VEREJNOSŤ A KNIŽNICE

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje osloviť a požiadať o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu slúžiaceho k analýze príčiny relatívne nižšieho podielu registrovaných čitateľov. Našou snahou je zistiť slovenské špecifiká celosvetového trendu poklesu registrovaných čitateľov zo strany používateľov knižníc. Zároveň nadobudnúť informácie, aké služby sú najčastejšie využívané v knižnici a získať dáta, na základe ktorých vyhodnotíme, prečo občania nevyužívajú služby knižníc. Tieto údaje budú slúžiť Ministerstvu kultúry SR ako podklad na riešenie situácie v oblasti knižničného systému a pri tvorbe strategických materiálov.

Veľmi oceníme, ak budete dotazník zdieľať aj v rámci Vašich kontaktov. Našou snahou je, aby výstup bol transparentný a prispel k zlepšeniu.  Dotazník je možné vyplniť do 30. septembra 2022.

                                                            Link na vyplnenie dotazníka  https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk.

 

 

Týždeň od 19. do 25. septembra patril Svetovému týždňu farmácie, v rámci ktorého sa v Humennom konali Zemplínske lekárnické dni. Pri tejto príležitosti pripravila Slovenská lekárnická komora v spolupráci s našou knižnicou podujatie na tému Lekárnici menia svet, ktoré sa uskutočnilo 23.9.2022 na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu pre študentov tretieho a štvrtého ročníka. Jeho súčasťou bola beseda s farmaceutom Stanislavom Havlíčkom, účastníkom misií Lekárov bez hraníc, ktorý bol v minulosti prezidentom a viceprezidentom České lékárnické komory a prezentácia štúdia farmácie prodekankou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslavou Snopkovou. Lekárnici stoja za mnohými objavmi, pomohli ku vzniku maskary používanej na líčenie, pomenovali mraky, vymysleli zápalky, mäsový bujón, čokoládu, prášok do pečiva aj hasiaci prístroj. Zároveň patria k zdravotníckemu personálu, ktorý na misiách pomáha budovať a prevádzkovať zdravotnícke zariadenia, lekárne i nemocnice. Podujatie bohaté na množstvo informácií ukončil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Tri knihy Stanislava Havlíčka budú onedlho dostupné aj v našom fonde (Lékárníci mění svět, Hlas větru, Káva z Mocha).

Fotogaléria

V sobotu 24. septembra 2022 sme sa opäť stretli s deťmi z nášho klubu mladých čitateľov Čítajko. Tentokrát sme sa rozprávali o knihách Veľký frajer Nate, ktoré si deti cez prázdniny vypožičali. Ako obyčajne, niekoho si príbehy veľkého frajera získali, inému sa až tak nepáčili. Okrem pocitov z prečítaných kníh sme sa porozprávali aj o prázdninových zážitkoch a stretnutie sme si spestrili zábavnou „retro“ hrou MENO, MESTO, ZVIERA, VEC. Po hre sme si v náučnej literatúre hľadali zvieratá a mestá začínajúce na písmenká, ktoré nám robili problém. V náučnej časti oddelenia objavili deti aj zaujímavé Guinessove knihy rekordov, ktoré si vzali domov na čítanie. Práve bizarné svetové rekordy budú našou ďalšou spoločnou témou na októbrovou stretnutí klubu Čítajko.

Fotogaléria

V stredu 21. septembra 2022 sa mohli Humenčania opäť prejsť za európskou literatúrou. 14. ročník celoeurópskeho podujatia Noc literatúry sa konal na troch miestach. Zapojili sa Vihorlatská knižnica, Kníhkupectvo Na korze a Kníhkupectvo Čas na ticho. Čítajúcimi boli tento rok výborné recitátorky s celoslovenskými úspechmi.

Anna Sotáková čítala vo Vihorlatskej knižnici úryvok z knihy izraelskej autorky Ajelet Gundar-Gošen: Prebúdzanie levov.

Ingrid Závodská prečítala v okne Kníhkupectva Na korze úryvok z knihy  švajčiarskeho autora Joachima B. Schmidta: Kalmann.

A Iveta Buraľová v zázemí Kníhkupectva Čas na ticho prečítala časť z diela belgickej autorky Lary Taveirne: Pluto, cesta na koniec sveta.

Ďakujeme skvelým interpretkám textov, ďakujeme i pozorným počúvajúcim a tiež Literárnej bašte v Banskej Bystrici za poskytnutie kníh Kalmann, ktoré sme ako poďakovanie odovzdali našim čítajúcim.

Fotogaléria

V piatok 9. septembra 2022 malo slávnostné mestské zastupiteľstvo v Humennom pri príležitosti 705. výročia prvej písomnej zmienky o meste pre našu knižnicu špeciálny význam. Primátor mesta, Miloš Meričko, sa rozhodol udeliť Vihorlatskej knižnici v Humennom Cenu primátora mesta za prínos v oblasti kultúry a vzdelávania. Ocenenie si z rúk primátora prezvala riaditeľka knižnice, Mária Daňová.  Táto cena je pre nás skutočným ocenením – našej práce a našich snáh posunúť sa ďalej, byť miestom, ktoré je otvorené, prístupné a ktoré ponúka možnosti na kultúrne a vzdelávacie aktivity. Je tiež motiváciou pracovať na sebe naďalej a stať sa knižnicou budúcnosti.

Ďakujeme!

                                            Fotogaléria

V rámci projektu Keď sa začítame 4, prijal pozvanie do našej knižnice bývalý policajný plukovník a riaditeľ viacerých útvarov, v súčasnosti autor kriminálnych príbehov, Peter Šloser. S dokonalou znalosťou prostredia, o ktorom píše, predstavil návštevníkom svoje doterajšie 4 romány a načrtol v stručnosti príbeh piateho. Jeho debut Mafiánska poprava z roku 2019 patril medzi najpredávanejšie debuty, autor zaň získal ocenenie Panta Rhei Awards. Vo veľmi príjemnej atmosfére nám odhalil nielen zákulisie svojej tvorby, ale aj policajnej práce.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Vihorlatská knižnica v Humennom pripravila pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné a v rámci celoeurópskeho projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva podujatie s názvom Knižnica o 100 rokov. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov základných škôl k rozmýšľaniu o tom, ako asi môže vyzerať knižnica v roku 2122. Všetci aktívni účastníci sa v stredu 7.9.2022 zoznámili aj s takými priestormi knižnice, kam sa bežne nedostanú. Boli napr. nielen na poschodí v odborných oddeleniach, ale pozreli si aj študovne, internetovú miestnosť, chodby či sklad. Na základe videného tvorivo pracovali na pripravených veľkoplošných pôdorysoch prízemia i poschodia. Našťastie, knihy podľa nich budú v knižnici aj o 100 rokov, pribudne však oddychová miestnosť, farebné schody, herné miestnosti, kaviareň, bazény a ihriská v blízkosti knižnice. Futurologický koncept knižnice zrealizovalo postupne v priebehu dňa 90 žiakov z 5 tried základných škôl v meste. Ďakujeme za inšpirácie!

Fotogaléria

Prečítané leto: O priateľoch

Prečítané leto bolo tento rok ukončené najkrajšou možnou témou, témou priateľstva. Deti sa v 9.týždni zišli v stredu 31.8.2022 už ako kamaráti, ktorí sa pravidelne takmer každý týždeň stretávali v knižnici. Podujatie sme otvorili čítaním z knihy Kamaráti zo steny. Deti si následne vypĺňali brožúrku Abeceda prečítaného leta a navzájom sa podelili o prázdninové zážitky. Spoločne si zatancovali a jeden pre druhého vyrobili náramok. Traja vyžrebovaní šťastlivci si odniesli domov knižky, ostatné deti záložky a balóny. Ako každá správna oslava, aj tá naša skončila skvelým pohostením, po ktorom sme konštatovali, že sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné prečítané leto. Všetkým deťom, ktoré k nám počas prázdnin chodili a aktívne sa zapájali do našich podujatí, ďakujeme.

Fotogaléria

Bodka za prázdninami

V piatok 26. augusta 2022 pripravilo mesto Humenné sa na južnom námestí podujatie určené najmä deťom s výstižným názvom Bodka za prázdninami, ktorého súčasťou bola aj Vihorlatská knižnica. V našom stánku boli k dispozícii knihy zdarma, ktorými sme potešili deti i dospelých, ako aj súťaž pre deti v spoznávaní rozprávok, odhaľovaní prešmyčiek a čítaní textu na rýchlosť a správnosť. Zároveň sme prezentovali ilustrácie, ktoré vytvorili členovia klubu Čítajko a ktoré boli inšpirované Príbehmi z Polonín. Všetky ilustrácie budú v septembri vystavené pred oddelením pre deti a mládež. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok knižničný stánok navštívili a mestu Humenné za možnosť spropagovať naše aktivity a služby.

Fotogaléria

 

Augustové čítanie v Komunitnom centre

V stredu 17.8.2022 sme sa opäť stretli s rómskymi deťmi v Komunitnom centre. Vypočuli si príbeh z knihy Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, precvičili si pozornosť pri papierovom labyrinte a osviežili slovnú zásobu pri hádankách a pri hre Hádaj, na čo myslím.

Fotogaléria